Uitleg termen Webalizer statistieken

~ 0 min
14-09-2015 16:34

Hieronder vind je een beknopte uitleg over de termen die in je statistiekenpagina voorkomen.

Hits:
Hoeveel keer is er in totaal voor een gegeven periode (maand, dag, uur enz.) een verzoek naar je site gedaan aan de server?


Files:
Hoeveel verzoeken (hits) zijn er daadwerkelijk beantwoord doordat de server iets teruggestuurd heeft? Je kunt een goed idee krijgen van de hoeveelheid bezoekers die al een keer op je site zijn geweest door naar het verschil in 'files' en 'hits' te kijken. Hoe groter het verschil is tussen deze twee getallen, hoe meer mensen om pagina's vragen die ze al een keer gezien hebben, dus hoe minder verschillende bezoekers je site trekt.


Sites:
Hoeveel unieke bezoekers (dus unieke IP adressen) kijken er naar je site?


Visits:
Als een pagina wordt opgevraagd door een bezoeker of een andere site (bijvoorbeeld een zoekmachine), dan wordt dit aangemerkt als één bezoek, oftewel één 'visit'. Dit moet dan wel plaats vinden in een bepaalde vastgestelde periode (meestal een half uur). Meerdere bezoeken die binnen deze periode vallen worden gezien als hetzelfde bezoek.


Pages:
Dit is de hoeveelheid pagina's die opgevraagd worden. Dit is dus eigenlijk gelijk aan het aantal hits zonder externe documenten zoals plaatjes, stukjes audio/video of stylesheets.


KByte:
Eén KByte (KB) is 1024 bytes (1 Kilobyte). Dit getal wordt gebruikt om de hoeveelheid data die van de server waar de website op staat en naar de bezoeker verstuurd is weer te geven. Het is gebaseerd op het logbestand van de server. 
Veel voorkomende definities op de tweede pagina (als je in een tabel op een maand geklikt hebt) : Een site is een bezoeker met een eigen IP adres. Dit kan dus ook een zoekmachine zijn.


URL is de afkorting van:
Uniform Resource Locator. Een verzoek aan een server is een verzoek aan 'iets'. Dat kan een HTML bladzijde zijn of bijvoorbeeld een plaatje of een audio bestand. Dat 'iets' is een URL. Een URL is dus een object dat op een server staat waar een verzoek naar gedaan wordt.

Referrers zijn andere URL's die naar je site linken. Als een bezoeker op je site terecht komt door bijvoorbeeld op startpagina.nl op je linknaam te klikken wordt startpagina.nl in je statistieken aangemerkt als een 'referrer'. Het merendeel van de referrers zullen echter van je eigen adres afkomen aangezien plaatjes van je site ook meegeteld worden.


Search String:
Dit zijn de teksten die mensen ingetypt hebben in een zoekmachine waardoor ze op je site terecht zijn gekomen.


User Agents:
Dit is een andere benaming voor 'browser'. Dit is dus bijvoorbeeld Internet Explorer, maar het kan ook Netscape, Mozilla Firefox of Opera zijn.


Entry/Exit Pages:
Dit zijn de pagina's die als eerste en laatste opgevraagd werden bij het bezoek bij binnenkomst op de site en waar het laatst naar gevraagd werd (exit page) voordat de site verlaten werd.


Countries:
Dit geeft aan uit welke landen je website bezoekers komen. Je vindt de resultaten in een grafiek.

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren