PHP OPcache uitschakelen

~ 0 min
29-03-2021 14:31

OPcache verbetert de PHP-prestaties door voorgecompileerde script-bytecode op te slaan in het geheugen, waardoor niet elk verzoek zal worden doorgezet naar de PHP server.

Mocht dit een probleem opleveren, dan kan OPcache uitgeschakeld worden op twee manieren.

1. OPcache uitschakelen via DirectAdmin PHP Settings
Login onder het hosting account.
Navigeer naar: Account Manager > PHP Settings
Onder Add New Override kan de gewenste PHP setting geselecteerd worden.
Selecteer opcache.enable en zet de waarde op OFF en klik op Add.
Herhaal dit ook voor opcache.enable_cli.

2. OPcache uitschakelen via index.php
Plaats de onderstaande code in de file index.php.

ini_set('opcache.enable', '0');

Voor meer informatie over OPCache, zie de website php.net.

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren