Zijn er wettelijke bepalingen waaraan de veiligheid van een website moet voldoen?

~ 0 min
03-02-2014 16:14

Ja, er is de verplichting om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van misbruik. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat:

De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen…”

De beveiligingsverplichting heeft betrekking op alle onderdelen van gegevensverwerking. De letterlijke tekst van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vindt u op: http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp


Zie ook de website Security.nl

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren