Een e-mail met winmail.dat openen?

~ 0 min
19-12-2014 17:02

Wanneer u een Apple Mac, iPad of IPhone gebruikt en u ontvangt een e-mail met een bijlage winmail.dat.

Dan komt dit doordat de afzender een tekst indeling (rich text format) gebruikt welke niet ondersteund wordt door Apple. Dit rich text format wordt niet door Apple systemen ondersteund.

De afzender dient deze opmaak aan te passen, naar een opmaak welke wel door Apple ondersteund wordt zoals html of plain tekst. Wanneer de e-mail dan opnieuw verzondern wordt met deze nieuwe indeling zal de e-mail en eventuele bijlage wel ondersteund en geopend kunnen worden op Apple systemen.

Op Apple systemen kunt u ook speciale software installeren welke dit rich text format ondersteuning toevoegen aan uw Apple. Bijvoorbeeld het gratis pakket TNEF Enough of Letter Opener Lite voor € 5,99.

Gemiddelde beoordeling: 3.69 (13 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren