Mailinglijst aanmaken

~ 0 min
25-01-2017 14:14

Dit instructie is voor het aanmaken van een mailinglijst.
Deze dienst dient als optie op het hosting abonnement te worden afgenomen.

Specificaties:
Aantal ontvangers: Onbeperkt
Aantal berichten: 5.000 e-mails per dag ofwel 150.000 mails per maand

Stap 1. Inloggen op Directadmin
Log in op het Directadmin paneel.
In het algemeen kunt u deze openen door te gaan naar: domeinnaam.nl/config

 

Stap 2. Mailing listadmin aanmaken
Klik onder E-mail Management op "Mailing list".
Als deze er niet bijstaat, is deze dienst niet geactiveerd.
Klik vervolgens op "Create Mailing List"
Vul bij List name: listadmin in (Deze lijst word gebruikt om te bepalen wie de mailings mogen versturen)
Klik vervolgens op Create.
Klik vervolgens bovenaan bij "To change list and digest settings, click here" op "click here"

 

Stel vervolgens het volgende in:
Administrivia: Yes

Description: listadmins - dit is een besloten lijst
Digest Issue: NVT
Digest Volume: NVT
Digest MaxDays: NVT
Digest MaxLines: NVT
Get Access: Closed
Index Access: Closed
Info Access: Open
Intro Access: Closed
Which Access: Closed
Who Access: Closed
Welcome: No 
Mungedomain: No 
Moderate: No
Moderator: NVT
Precedence: Bulk
Purge Received: No
Restrict Post: listadmins
Strip: Yes
Subject Prefix: NVT
MaxLength: 10000
Subscribe Policy: Closed
Unsubscribe Policy: Closed

Klik vervolgens onderaan op de knop "Save" 
Voeg vervolgens de emailaccounts in die de mailing mogen versturen

 

Stap 3. Mailinglijst aanmaken

Klik onder E-mail Management op "Mailing list".
Klik vervolgens op "Create Mailing List"
Vul bij List name: mailing in (In deze lijst komen de emailadressen te staan die zich hebben aangemeld)
Klik vervolgens op Create.
Klik vervolgens bovenaan bij "To change list and digest settings, click here" op "click here"

 

Stel vervolgens het volgende in:

Administrivia: Yes
Description: mailing versturen
Digest Issue: NVT
Digest Volume: NVT
Digest MaxDays: NVT
Digest MaxLines: NVT
Get Access: Closed
Index Access: Closed
Info Access: Open
Intro Access: Open
Which Access: List
Who Access: Closed
Welcome: No 
Mungedomain: No 
Moderate: No
Moderator: NVT
Precedence: Bulk
Purge Received: No
Restrict Post: listadmins
Strip: Yes
Subject Prefix: NVT
MaxLength: 10000
Subscribe Policy: Open
Unsubscribe Policy: Open

Klik vervolgens onderaan op de knop "Save" 

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren