Uitleg Mail Mail Protect Portal

~ 0 min
27-05-2021 12:44
Nadat uw Mail Protect account is geactiveerd ontvangt u per mail de logingegevens voor het online portal welke te benaderen is via deze link.
Het portal is het verlengstuk van de quarantaine mailtjes welke u dagelijks ontvangt van Mail Protect en geeft nog meer inzicht en invloed op de afhandeling van mail.
 
Functies van het Mail Protect portal
Alle functies worden weergegeven op het dashboard van het Portal. Deze worden hieronder toegelicht. 
Via de knop "zoekopdracht logboek" kunt u een (zeer) uitgebreide zoekopdracht opgeven en zijn alle berichten welke zijn ontvangen terug te vinden en indien gewenst te exporteren naar een logboek.
 
Via de knop "Spam quarantaine"  vindt u alle berichten voor alle domeinen die permanent geblokkeerd zijn door het filtersysteem. Per bericht heeft u de mogelijkheid deze alsnog vrij te geven of in zijn geheel te verwijderen. Dit kunt u doen via het pijlje naast het bericht.
 
Via de knop "inkomende bezorgingswachtrij"  kunt u de e-mails bekijken die nu in de wachtrij staan (met uitzondering van bevroren e-mails die niet zijn gebounced vanwege een ongeldige afzender). E-mails worden alleen in de wachtrij geplaatst als de bestemmingsserver ze op dit moment niet accepteert.
 
De knoppen "Train Spam en Train geen spam" zijn functies om het spamfilter "slimmer" te maken. Mocht email van een bepaalde afzender steeds als spam aangemerkt worden terwijl u dit niet zo zit kunt u "Train geen spam" gebruiken om het filter dit te leren. "Train spam" werkt precies andersom. Mocht het filter bepaalde spam constant doorlaten kunt u deze gebruiken om het filter juist te leren dat dit wel spam is.
 
Via de knop "Afzenders op witte lijst" kunt u mail van een specifieke afzender ongeacht de inhoud van het bericht, whitelisten. U moet dit alleen doen als u weet dat de afzender zijn adres zal verifiëren en altijd alleen veilige inhoud zal versturen.
 
Via de knop "Afzenders op zwarte lijst" kunt u mail van een specifieke afzender blacklisten ofwel blokkeren. Deze berichten worden geweigerd ongeacht de classificatie van het bericht.
 
Uiteraard kunnen deze lijsten nadien altijd aangepast worden mocht blijken dat er een fout is gemaakt bij het instellen. 
 
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren